Tuesday, February 16, 2010

Snoot - dodatak za blic

Postoje razni dodaci za modifikaciju svjetla koje proizvodi blic. Jedan od takvih je i takozvani snoot čija je namjena da ograniči širinu snopa svjetla. Na taj način se daja naglasak na objekat snimanja, tako što nepoželjni objekti ostaju u sjeni. Jednostavna varijanta je da se napravi neka vrsta tunela, na primjer od kartona, koji će se navući na blic. To nije loše kao brzo rješenje međutim uz malo više rada i strpljenja može se napraviti još kvalitetnija varijanta kao što se može vidjeti na slici:
O čemu se radi? Naime pomenuti tunel od kartona se dodatno modificira cjevčicama. Svaka od ovih cjevčica dodatno usmjerava svjetlo dajući fini kružni svjetlosni spot. U zavisnosti od dužine cjevčica dobit ćemo uži (duže cjevčice) ili širi (kraće cjevčice) spot. Ja sam napravio dva primjerka (slika gore). Jedan je sa cjevčicama dužine 5cm, a drugi sa cjevčicama dužine 3cm što je optimalno za većinu potreba iako se mogu praviti i druge varijante.

Gradnja

Na narednoj slici sam prikazao potreban materijal. Kao cjevčice će odlično služiti slamke za piće u crnoj boji. E tu je za mene bio problem. Dugo sam tragao za njima da bih ih na kraju našao u trgovini "OBI" što je dobro jer takva postoji u svim većim gradovima. Inače slamke dođu, pored crne i u plavoj te crvenoj boji pa se može pretpostaviti razlog zašto na slici nedostaju crne ... naime potrošio sam ih. Crvene i plave slamke sam prikazao čisto da znate šta da tražite u trgovini. Dakle, slamke ćemo izrezati na sitne komadiće po 3 ili 5 cm ovisno za šta se odlučimo i lijepit ćemo ih na pripremljeni ram od tankog kartona čije dimenzije će zavisiti od dimenzija blica. Ja sam slamke lijepio providnim "Neostik" ljepilom i taj posao svakako zahtijeva strpljenja, ali dobar rezultat traži malo žrtve. Kada se polijepe sve slamke zatvorimo kartonski ram, te ga na poslijetku oblijepimo izolir trakom, čisto iz estetskih razloga.

Na sljedećoj slici možete vidjeti snoot montiran na blicu 430EX, kao i kako to izgleda u momentu okidanja blica. Već se može vidjeti kružni oblik izlaznog svjetla.
Testiranje

Slijedi proba na kojoj se može vidjeti oblik svjetla koji proizvodi snoot. U test sam uključio i snoot bez cjevčica, dakle samo tunel. Lijepo se može vidjeti efekat na svjetlo.
  • Dio slike označen sa 1 je snimljen sa blicem bez dodataka. Može se vidjeti kako se svjetlo široko rasipa i što je nepoželjno, u centru je njegovo djelovanje prejako pa uglavnom "spaljuje" detalje.
  • Dio slike označen sa 2 je snimljen sa blicem i tunelom od kartona. Svjetlo je sada već ograničeno ali i dalje je snop širok a površine u centru su i dalje pregorene
  • Dio slike označen sa 3 je snimljen sa blicem i tunelom od kartona sa montiranim cjevčicama tj. snoot-om. Svjetlo je sada potpuno ograničeno ali sa finim prelazom iz svjetlog u tamno. Površine u centru su sada pravilnije eksponirane. Važno je napomenuti da se sada gubi jedan dio svjetla pa je to potrebnao kompenzovati jačim bljeskom ili većim otvorom blende.

I na kraju jedan primjer u primjeni. Ovdje sam koristio dva snoot-a na dva blica koji su usmjereni sa suprotnih strana i to bočno od gitariste (btw. It's me ...). Naravno važno je mnogo eksperimentisati kako bi došli do dojmljivih rezultata koji se na ovaj način svakako mogu postići. Inače, ovaj stil fotografije se zove low key iz razloga što veći dio slike čine tamni dijelovi.